Pazar 20 Haziran 2021

Araz News

Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatının Haber Web Sitesi
araznews2010@gmail.com www.araznews.org

Haber Başliklari:

Qara Yanvarın 28-ci il dönümündə,

Qara Yanvar Münasibəti ilə Azərbaycan Milli Dirəniş Təşlilatının Baısağlığı Savı

Azərbaycanımızın quzeyində istiqlaliyyətin yenidən əldə edilməsi sürəcində Qara Yanvar, Qarabağ və başqa şəhid və ğazilərimiz, ata-baba torpaqlarımızı qanla suvararaq vətən kimi qalmasının təzminatı olmuş, üç rəngli bayrağımızın əbədiyyən dalğalanmasını millətimizə ərməğan etmişlər.