Güney Azerbaycan Millî Mücadele Bayrağı Hakkında ORTAK BİLDİRİ

Yüce Azerbaycan Türk Milleti!
Değerli basın mensupları!
Azerbaycan Millî Hareketi Aktivistleri!

Güney Azerbaycan’ın milli mücadelesinin ortak bir bayrağı ve sembolünün seçilmesi, sömürgecilik, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı milli mücadelede siyasi gerekliliğin yanı sıra, milli mücadelede birliğin ve beraberliğin simgesidir. Ancak ne yazık ki bu konu son yıllarda Güney Azerbaycan Millî Hareketi’nde tartışmalara yol açan bir meseleye dönüşmüştür.

Kaçar Türk Devleti Anayasa Devrimi’nin (Meşruta) hedeflerinden sapması ve Pehlevi hanedanının iktidara getirmek için yapılan 1921 darbesiyle, İran’daki çoğulcu yapının yerine Fars etnik kimliğine dayalı totaliter ve diktatör rejim kuruldu. Bunun ardından, tüm kültürel, sosyal, ekonomik ve politik temeller ülke çoğunluğunu oluşturan, Fars olmayan halkları elimine etmek üzerine kuruldu.

Aynı dönemde, Türk imparatorluklarının bayraklarının devamı olan, “Memalik-i Mahruse-yi Kaçar”a ait aslan ve güneş sembollü “Şîr-ü-Hûrşîd” bayrağı, bu totaliter siyasi akım tarafından benimsendi ve bir Fars-İran sigmesi haline getirildi. Güney Azerbaycan’ın Türk halkı ise o tarihten bu yana “Azerbaycan vatanı” anlayışı çerçevesinde Türk kimliğine dönmek için tarihsel bir değişim sürecine başlamıştır.
Bugün, Güney Azerbaycan Millî Hareketi tarihî gelişiminin zirve noktasında, ebedi ve ezeli “Azerbaycan Vatanı” ve “Türk Milliyeti” düşüncesi çerçevesinde, her zamandan daha fazla, ortak milli mücadele sembolü ve bayrağının gerekliliğini hissetmektedir. Zira bölgede devam eden son derece hızlı ve kritik gelişmeler de bunu talep etmektedir. Böyle bir etkenin milli mücadelemizde birlik ve beraberlik ruhunu pekiştireceği ve milli gücümüzün aynı noktada toplanması açısından son derece olumlu sonuçlar doğuracağı herkese aydındır.

Bununla beraber Azerbaycan’ın kendisine özel durumu vardır. Kaçar Türk Devleti ve Çarlık Rusya’sının arasında devam eden savaşlar sonucunda Azerbaycan ikiye ayrılmış (1813-1828), kuzey kısmı Rus işgalinde kalmış, Güney kısmı ise 1925’te milli hakimiyetini kaybederek sömürge duruma düşmüştür. Azerbaycan’ın Kuzeyinde 1918 yılında, Güneyinde ise 1945 yılında milli devlet kurulmuşsa da her kişi de akamete uğramıştır. Fakat 1918 yalında Mehmet Emin Resulzade’nin önderliği ile kurulmuş olan “Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti”nın bayrağı Azerbaycan Türklüğünün ilk modern bayrağı olarak tarihe geçmiş ve o günden bugüne Azerbaycan Türk Milliyetinin varlığını ve bütünlüğünü temsil etmiştir. Nitekim 1991 yılında Kuzey Azerbaycan bağımsızlığını geri kazandıktan sonra aynı bayrak Azerbaycan devlet bayrağı olarak kabul edilmiştir. Aynı bayrak Güney Azerbaycan’da da Azerbaycan Türk Milleti’nin varlık, birlik ve bütünlüğünün simgesi olarak görülmüş ve kabul edilmiştir.

Fakat bununla berber İran’da kurulmuş olan Fars hakimiyetinin sömürgeci, diktatör ve ırkçı siyasetlerine maruz kalan Güney Azerbaycan’da da ortak bir milli mücadele bayrağının varlığı bir zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. Güney Azerbaycan’ın siyasi güçlerinin çoğu Azerbaycan Türk Milletinin birliği ve bütünlüğüne inanmakla birlikte ister İran’ın meselelerinde ister dış dünyada Güney Azerbaycan’ı temsil edecek ortak bir sembole ihtiyaç duyulmasında hemfikirler.

Geçtiğimiz yıllarda bu zarureti hisseden Güney Azerbaycanlı siyasi kuruluşların bazıları Güney Azerbaycan için milli mücadele bayrağı önerilerinde bulunmuşlardı, fakat gelinen aşamada bu konuda ortak bir noktaya varılma gereği hissedilmektedir.
Bu vesile ile yüce milletimizin bilgisine sunarız;

Güney Azerbaycan’ın kenedi kaderine hâkim olma mücadelesinde gelinmiş olan hassas aşamada, özellikle de bölge ve İran’ın iç siyasi dengelerinin oldukça kırılgan olduğu bu dönemde, milli birlik ve beraberliğimizin hayati önem ve zaruretinin farkındalığıyla, “(Güney) Azerbaycan Merkez Partisi” ve “(Güney) Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı” olarak uzun müzakere, görüş alışverişleri, oylama ve iki teşkilat arasında oluşturulan ortak komisyonunun çalışmaları sonucunda “Güney Azerbaycan Milli Mücadele Bayrağı”nın kabulü ile ilgili almış olduğumuz ortak kararımızı aşağıda izah edildiği sureti ile yüze milletimiz ve kamu oyumuza duyurulmaktadır;
Bu bildirinin yayınlandığı tarihten itibaren kuruluşlarımız, şekli bildirinin başlangıcında verilen, “kırmızı temalı, sekiz köşeli beyaz ay yıldızlı, sol üst köşesinde mavi, sol alt köşesinde yeşil renkleri bulunan bayrağı”, “Güney Azerbaycan’ın Millî Mücadele Bayrağı” olarak kabul etmekteler.

Bu bağlamda Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı ve Azerbaycan Merkez Partisi ortak karar ve düşünceleri aşağıdaki gibidir:

1- 1918 yılında Mehmet Emin Resulzade önderliğinde kurulan “Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti”nin bayrağı ve bugün Kuzey Azerbaycan’da devlet bayrağı olan tarihi bayrak Azerbaycan Türk Milletinin varlık, birlik ve bütünlüğünü ilelebet temsil eder ve kuruluşlarımızca Bütöv (Birleşik) Azerbaycan’ın tek bayrağı olarak kabul edilmektedir.
2- Yukarıda şekli ve açıklaması sunulan bayrak kuruluşlarımızca “Güney Azerbaycan’ın Millî Mücadele Bayrağı” olarak kabul edilmiş ve bundan sonra bu adla anılacaktır.
3- Bu bayrak, ilk önerilen bayraklardan birsi olup, Azerbaycan Milli Hareketinin o dönemde siyasi kadro ve aktivistlerinin çoğunluğunu kapsayan bir akım tarafından önerilmiştir. O dönemde o akımın içinde yer alan farklı kesimlerin birçoğu bugüne kadar bu öneriye destek vermişlerdir. Bu nedenle bu öneri bahsi geçen tarih dilimde o akımın içinde yer alan herkese aittir.
4- Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı ve Azerbaycan Merkez Partisinin kabul ve tasvip ettiği Güney Azerbaycan’ın Millî Mücadele Bayrağı, kuruluşlarımız açısından uluslararası örgütlerin gözetimi ile özgür ve demokratik bir referandumun yapılacağı ve Güney Azerbaycan’ın Milli Meclisinin kurulacağı zamana kadar geçerli olacaktır. Doğal olarak Güney Azerbaycan’a bayrak belirlemek için tek meşru merci demokratik şartlarda seçilmiş olan milli meclisimiz olacaktır.
5- Daha önce önerilmiş olan bayrak ve sembolleri ve onların etrafında gerçekleşmiş olan tüm çalışmaları milli mücadelemizim gelişim süreci olarak değerlendirmekte, hepsini mücadele tarihimizin bir parçası olarak görmekte ve yapılan tüm çalışmalara saygı ile yanaşmaktayız. Bu bildiri vasıtasıyla kabul edilmiş olan milli mücadele bayrağımızı milli birlik ve beraberliğimiz ve tarihi zaruret adına bir fedakârlık ve özveri olarak değerlendirmekteyiz.
6- Güney Azerbaycan’ın Millî Mücadele Bayrağı, bundan sonra, Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı ve Azerbaycan Merkez Partisinin ister ülke içinde ister ülke dışında parti ve teşkilat faaliyetlerinde, o cümleden konferanslarda, basın ve medyada, teşkilat yazışmaları ve bildirilerde kullanılacaktır.

Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı
Azerbaycan Merkez Partisi

13/07/2020

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.