Cumartesi 15 Mayıs 2021

Araz News

Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatının Haber Web Sitesi
araznews2010@gmail.com www.araznews.org

Haber Başliklari:

“Azərbaycan Siyasi Quruluşlarının Əməkdaşlıq Platformu” Açılış Bəyanatı

Hörmətli media mənsubları və dəyərli tədbir iştirakçıları;
Güney Azərbaycanda yaşayan Türk Millətinin içində bulunduğu şərtlər, Güney Azərbaycan siyasi quruluşlarının yaxınlaşması və işbirliyini həyati bir zərurət halına gətiribdir.
Artıq hamıya bəllidir ki Orta Doğu son dərəcə kirtik durumda, İran adlanan ölkəyə hakim olan geriçi və faşist dikta rejimi olduqca kirtik günlər yaşamaqda və gələcəkdə bölgəmizdə ciddi çalxantılar gözlənməkdədir.
Bu gün İran İslam Cümhuriyyətinin dikta və zülmü sonucunda Güney Azərbaycanın iqtisaddiyatı çökmüş; işsizlik, yoxsulluq və məcburi köç had səfhəyə ulaşıbdır. Azərbaycan Türk Millətinin tarixi, mədəniyyəti, mənəviyyatı və milli mirası kimi, Güney Azərbaycanın doğası və coğrafiyası da yox olmaq təhlükəsi ilə qarşı qarşıya qalıbdır. İran İslam cümhuriyyətinin həyata keçirdiyi terror yanlısı və aqressiv siyasətlər nəticəsində və rejimin içinə düşdüyü iqtisadi, ideolojik və siyasi çöküş sürəci səbəbi ilə hər an ölkə ciddi bir kaos içinə düşə bilər.
Aydındır ki bu durumda Güney Azərbaycanda Türk Milləti təxmin edilməsi çox da çətin olmayan zorluqlarla üz üzə qalacaqdır və bu çətinliklərə daha indidən çarə düşünmək Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti’nin boynunun borcudur.
Bu səbəblə bu Əməkdaşlıq Platformuna qatılan Güney Azərbaycanın siyasi quruluşları, bir tarixi məsuliyyətin zorunluluğunu hiss edərək müəyyən ilkə və şərtlər əsasında işbirliyi və ortaq çalışma qərarına gəlmiş bulunmaqdadırlar.
Hər kəsə məlum olduğu üzrə; “Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti” bir əsirdən artıq özgürlükçülük, qanunçuluq, çağdaşçılıq və öz müqəddəratına hakim olmaq mübarizəsi verən bir sürəcin davamı və varisidir. “Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti” doğası etibarı ilə mədəni və demokratik bir mücadələdir. Bu münasibətlə, bu hərəkətin bir parçası və alt birimi olan bu platform da qlobal insan haqları və demokratiya normlarına inanmaqda və ona görə mübarizəsini yürüdəcəkdir.
Bu platform Güney Azərbaycanda tarixən məskun olan Türk millətinin beynəlxalq qanun və sənədlərdə qəbul edilmiş insani və toplumsal haqq və özgürlüklərinin tamamının, o cümlədən, düşünmə və ifadə özgürlüyü, qadın və uşaq haqları, işçi və çalışan haqları; etnik, inanc və cinsəl azlıq haqları və təşəkküllənmə haqqının həyata keçirilməsi üçün bir ortaq düşünmə və çalışma mekanizmasıdır.
Biz bu platforma üzv olan təşkilatlar olaraq inanırıq ki Güney Azərbaycan Türklüyünün milli özgürlüyü və gələcəyinin təminatı yalnız milli qurtuluşdan keçir. Yüz ildən artıqdır ki Türk Milləti Güney Azərbaycanda fərqli yollarla öz müqəddəratına hakim olmaq istəmiş və öz müstəqil iradəsiylə özünü yönətmək istəmişdir. Bunun üçün də neçə böyük təşəbbüsdə bulunmş, yalnız hər dəfəsində faşist və geriçi güclər millətimizi qanla boğmuşdur. Bütün o acı amma öyrədici təcrübələrin kölgəsində, bu gün də Azərbaycan Türk Milləti öz müstəqil iradəsinə dayanaraq öz gələcəyinə hakim olmaq istəyirlər.
Bu platforma qatılan quruluşlar çağdaş və kürəsəl qanun və sənədlərə dayanaraq Güney Azərbaycanda Türk Millətinin öz müqəddəratına hakim olmasını istəməkdə və bu yolda zamanın şərtlərinə görə çeşidli alternativlərin üstündə durula biləcəyinə inanmaqdadırlar.

Hörmətli media mənsubları və dəyərli tədbir iştirakçıları;
Bu gün bu tədbir vasitəsilə “Azərbaycan Siyasi Quruluşlarının əməkdaşlıq Platformu”nun işə başladığı Azərbaycan və dünya ictimaiyyatına elan edirik.
Əlbəttə ki bu platform üç quruluşla işə başlasa da bu tədbiri bir başlanğıc olaraq qəbul edir və bütün Güney Azərbaycan quruluşlarını əməkdaşlığa çağırır. Bu platform başqa Güney Azərbaycan quruluşlarının da bu ortaq çalışmaya qatılmaları üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir.

Son olaraq bizi dinləmək üçün vaxt ayrıb buraya gəlmək incəliyini göstərən bütün tədbir iştirakçılarına təşəkkür edib xoş ovqat diləyirik.

Çox sağ olun

Platform üzvləri:
Azərbaycan Öyrənci Hərəkəti – AZOH
Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı – DİRƏNİŞ
Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası – GADP

 

Yorumunuzu yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.