“Kızılbaş” Uluslararası Tarihi Hikaye Yarışması

 

 

“Kızılbaş” Uluslararası Tarihi Hikaye Yarışması

 

TÜZÜK 

  1. Genel Hükümler

1.1. “Kızılbaş” Uluslararası Tarihi Hikaye Yarışması

Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin 2017 yılından itibaren faaliyet gösteren Şah İsmail Hatayi Komisyonu tarafından kurulmuştur.

1.2. Bu yarışmanın yapılmasında amaç Şah İsmail Hataiʼnin adının, ideolojisiʼnin, sanatının ebedileşdirilmesi, genç kalem sahipleri arasında edebiyata ilginin artırılması ve devlet geleneklerine dayanarak Azerbaycan kültürünü, tarihini tanıtmak, Şah İsmail’e sahip çıkmaktır.

1.3. Yarışmaya sunulacak hikayenin konusu Azerbaycan Safeviler tarikatıʼnın kuruluşundan (XIII), Kızılbaş-Safevi İmparatorluğu’nun sügutuna kadar olan tarihleri (XVIII) kapsamalıdır. Yazarlar sunacağı hikayelerde yarışmanın adının ifade ettiği manaya, ideolojiye hizmet etmelidir. Kapsanan eserlerin düşüncesi millete, vatana, ana diline, değerlere hizmet etmelidir.

1.4. Ödül iki yılda bir veriliyor. Yarışmanın başlaması hakkında bilgi medya aracılığıyla ilan ediliyor.

1.5. Yarışmaya sunulacak eserler maksimum 10000 (ararlıksız) karakterden oluşmalıdır.

1.6. Yarışmanın dili Azerbaycan dilidir. Fakat yarışmanın uluslararası olmasını dikkate alarak, Türkiye Türkçesinde eserlerin sunulması mümkündür

1.7. Yarışmaya son iki yılda yazılmış eserler sunulabilir.

1.8. Yarışma katılımcıları için yaş sınırı yoktur.

1.9. Ödüllerin türü ve miktarı kurucu tarafından tespit edilip, her yıl yarışmanın başlatılması sırasında ilan ediliyor.

1.10. Ödül vakfının büyümesi ile ilgili olarak, yarışmaya diğer genrelerin eklenmesi açık tutuluyor.

  1. Eserlerin sunulması kuralları

2.1. Adayların ileri sürülmesine ilişkin ilan basında yayınlandıktan sonra yazarlar kuruluşu, yayıncılık veya yazarların kendileri hikayeyi yarışmaya sunabilir.

2.2. Yarışmaya sunulan eserlerin önceki yıllarda yayın yapılıp yapılmadığı önemli sayılmaz.

2.3. Her yazar sadece bir eser sunabilir.

2.4. Ortak yazarların eserlerinin kazandığı ödül taraflar arasında eşit olarak bölünerek sunuluyor.

2.5. Yarışmaya katılmak için eserleri aşağıdaki online form aracılığıyla bize gönderin: http://senet.az/qizilbas-beynelxalq-tarixi-hekaye-musabiqesi-qeydiyyat/

2.7. Kurucu kurumda çalışan, jüri heyetinde ve işçi grupta yer alan kişiler yarışmaya katılamaz.

  1. Jüri Heyeti

3.1. Jüri Heyeti ve personel sayısı ödülün kurucusu tarafından onaylanır.

3.2. Yarışmanın Jüri Heyeti Azerbaycan Yazarlar Birliği Şah İsmail Komisyonu üyeleridir.

3.3. Jüri üyesi işçi grubuna katılamaz.

3.4. Jüri Heyeti her yıl değişebilir.

3.5. Jüri Heyetinin listesi Yarışma bittikten sonra ilan edilir. Başkan istisnadır.

3.6. Jüri heyeti değerlendirmenin iki turunda da söz hakkına sahiptirler.

3.7. Jüri Heyeti birinci turu 0-10 puanlık skorla değerlendiriyor.

3.8. Jüri Heyeti birinci turun değerlendirilmesini çalışma ekibinin önerdiği özel kayıt numaralı eserleri yazarların adı olmadan götürüyor. İlk on yazar belli olduktan  sonra isimler jüri kuruluna bildiriliyor.

3.9. Jüri oylama sonuçlarına göre çıkardığı karar yekundur ve katılımcılardan sonuçlara göre şikayet dahil olmadığı halde değiştirilemez.

  1. Çalışma Ekibi

4.1. Çalışma Ekibinin üyeleri Kurucu tarafından belirleniyor.

4.2. Çalışma Ekibinin üyeleri oy hakkına sahip değildir.

4.3. Çalışma Ekibinin üyeleri yönetim kurulu üyesi olamaz, basına bilgi veya beyenat veremez.

4.4. Çalışma Ekibinin üyeleri ödüle ilgisi olan çeşitli meslek sahiplerinden seçilebilir.

4.5. Çalışma Ekibinin üyeleri Juri Heyeti’nin sunduğu değerlendirme tablosunu düzenleyip “uzun liste”ni hazırlar.

4.6. Çalışma Ekibinin üyeleri sunulan eserlerin kurallara uygun olup olmadığını tespit edip Juri Heyetine sunuyor.

4.7. Çalışma Ekibinin üyeleri yarışmaya katılmak için kendi eserlerini takdim edemezler.

4.8. Çalışma Ekibinin üyeleri ikinci turda online oylamanın ve Juri Heyetinin puanlarını toplayarak “kısa liste”nı hazırlar.

4.9. Çalışma Ekibinin üyeleri yarışmaya kabul edilmiş eserlerin hepsinin ödülün resmi sitesinde zamanında yerleştirilmesini sağlar, ödülle ilgili gelen tüm öneri, şikayet ve kusurları inceleyip kurucuya sunuyor.

  1. Değerlendirme

5.1. Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır.

5.2. Birinci aşamada Juri Heyeti 0-10 puanlık eserleri değerlendiriyor.

5.3. Yarışmaya kabul edilen tüm eserler ödülün resmi sitesinde (veya projenin temel medya destekçisi olan sitede) yayımlanıyor.

5.4. İkinci aşamaya Juri Heyetinin değerlendirmesinden geçmiş 10 eser yazarların adı göstergesi online oylamaya sunuluyor.

5.5. İkinci aşamada jüri heyetine online oylamada 10 esere gelen seslerin genel toplamı kadar puan verilecektir. Bu puanlar jüri üyeleri arasında eşit oranda bölünecek. Jüri herhangi bir üyesi bakiye olan puanın % 30ʼnu bir katılımcının, kalan % 70’ini ise diğer 9 kişi katılımcının eserlerini değerlendirmek için kullanmalıdır.

5.6. Değerlendirmenin hesaplanmasında puanlar aynı olduğu zaman bu eserler yeniden tartışılıyor. Bu zaman kamuoyunun fikri (online oylama sonucu) esas alınır.

5.7. Yazarlara Yarışma logosuna özel hazırlanmış “Kızılbaş” Uluslararası Tarihi Hikaye Yarışmasının seçilmiş hikâyeler kitabı ve nakit para sunuluyor.

5.8. Jüri üyelerinin doldurduğu fiyat tablosu ödülün temyiz Katibliyinde sonuçlarının ilan edilmesinden sonra bir yıl boyunca saklanıyor.

5.9. Jüri oylama sonuçları ödül törenine ve basın temsilcilerinin katılımı ile ilan edilir ve Ödülün resmi sitesinde kaydediliyor.

 

  1. Ödüllendirme süreci

6.1. Yarışma iki yılda bir 18 Ekim tarihinde ilan ediliyor.

6.2. Yarışmaya eserlerin kabülü 1 Mart tarihine kadar devam ediyor.

6.3. Jüri Heyetinin değerlendirmesi esasında hazırlanmış “Uzun liste” (en yüksek puan alımış eserden başlayarak tüm eserler, yazarlar ve topladıkları puanlarla birlikte) 1 Mayıs tarihinde ilan ediliyor. Aynı günde ilk 10 eser online oylamaya sunuluyor.

6.4. Yarışmanın galipleri her iki yılda bir 17 Temmuz’da (Şah İsmail Hataiʼnin Doğum gününde) medya aracılığıyla ilan ediliyor.

6.5. İlk 10 yazarın eserleri bir kitapta bastırılıyor, ödüllendirme günü kamuoyuna sunuluyor.

6.6. Yarışmaya sunulan hikayelerin intihal olduğu malum olsa galip ilan olunsa bile iptal ediliyor.

  1. Ödül Vakfı

7.1. Yarışmanın ödül vakfı 2000 manat, (4000 TL).

7.2. İlk üç yerin galibi ödüllendiriliyor, seçilmiş hikayeler ise kitap şeklinde basılıyor.

7.3. İlk 10 yazarın eserleri kitap olarak yayınlandıktan sonra her yazara 5 kitap veriliyor.

 

Yarışmanın organizatörleri Azerbaycan Yazarlar Birliği (AYB), Hedef Yayınları, Azerbaycanlıların ve diğer Türk Dilli Halkların İşbirliği Merkezi (ATHİM) ve http://senet.az/ sitesidir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.