Perşembe 21 Ocak 2021

Araz News

Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatının Haber Web Sitesi
araznews2010@gmail.com www.araznews.org

Haber Başliklari:

Hüseyn Türkelli: “Milli hərəkat öz enerjisini liderlik yarışına sərf etməməlidir” – Müsahibə

“İranda etnik azlıqların kompakt yaşadığı bölgələrdə, xüsusən də bəlucların, kürdlərin və ərəblərin məskunlaşdığı rayonlarda partlayışlar baş verir. Əlbəttə, bunun ilk səbəbini həmin bölgələrdəki ictimai-siyasi problemlərdə axtarmaq lazımdır. Etniklərə qarşı hərtərəfli məhvetmə siyasəti yürüdən hakimiyyətə qarşı radikal mübarizəyə üstünlük verən qruplar...