Perşembe 21 Ocak 2021

Araz News

Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatının Haber Web Sitesi
araznews2010@gmail.com www.araznews.org

Haber Başliklari:

Güney Azerbaycan Siyasi Kuruluşlarının Emektaşlık Platformu:

Terör Koridoru Planına Karşı “Barış Pınarı” Operasyonunu Destekliyoruz

Bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün demokratik yol ve süreçleri denedikten ve gerekli siyasi açılımları gerçekleştirdikten sonra terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için Suriye’nin kuzeyinde operasyon yapmak zorunda kalmıştır.

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 75-ci Quruluş il dönümü münasibətilə Azərbaycan Siyasi Quruluşlarının Ortaq Bəyanatı

Əziz Azərbaycan Türk milləti və Milli Hərəkat fəalları! 1945-ci il 3 sentyabr Azərbaycanın Güneyində milli mübarizə tarixində bir dönüş nöqtəsi olmuşdur. Bu tarix Güney Azərbaycan Türklərinin mərkəziyyətçi düşüncə və pan-iranist milliyyətçiliyinə qarşı milli oyanışının ən uca zirvələrindən biridir. İki qütblü...

“Azərbaycan Siyasi Quruluşlarının Əməkdaşlıq Platformu” Açılış Bəyanatı

Hörmətli media mənsubları və dəyərli tədbir iştirakçıları; Güney Azərbaycanda yaşayan Türk Millətinin içində bulunduğu şərtlər, Güney Azərbaycan siyasi quruluşlarının yaxınlaşması və işbirliyini həyati bir zərurət halına gətiribdir. Artıq hamıya bəllidir ki Orta Doğu son dərəcə kirtik durumda, İran adlanan ölkəyə...

Güney Azərbaycan Siyasi Quruluşlarının Varşava Oturuma Müraciəti (Türkcə və İngiliscə)

Varşava Oturumuna qatılan bütün dövlət təmsilçiləri, media təmsilçiləri, bütün iştirakçılar və azad dünya ictimaiyyatına; Biz bir sıra Güney Azərbaycan siyasi quruluşları olaraq təmsil etdiyimiz ictimaiyyat və Güney Azərbaycanda yaşayan Türk millətinin önəmli bir qisminin mesajını sizlərə çatdırmaq istəyirik. 1925 ilində...

Milli hökümətin ildönümü münasibəti ilə güney Azərbaycan təşkilatları toplantı keçirdi

Quruluşunun 73-cü ildönümündə “Güney Azərbaycan Milli Hökuməti” konferansı və qutlama şöləni münasibəti ilə Azərbaycandan və Avropadan Türkiyəyə gəlmiş siyasi partiya və ictimai təşkilatların təmsilçiləri Dekabr ayının 15-de (24 Azər) Ankarada yığıncaq keçirmişlər. Görüşdə Orta Doğuda mövcud durum, İran İslam Cümhuriyyətini...

Ortaq Bildiriş:

May Ayaqlanmasının 12ci il Dönümü ilə Bağlı Güney Azərbaycan Siyasi Quruluşlarının Ortaq Bildirişi

Böyük Azərbaycan Türk Milləti və dəyərli milli hərəkət mənsubları 12 il bundan öncə belə bir gündə Azərbaycan tarixi taysız ihtişam və əzəmətdə bir olaya şahid olmuşdur. 22 May 2006 Azərbaycan Türk milləti Güney Azərbaycanın başa başında xiyabanlara çıxaraq tarixdə tayı...

Dünya Ana Dili Günü Ortaq Bildiri

Dünya Ana Dili Günü münasibəti ilə İranda Əzilən millətlərin bir gurup parti və təşkilatının ortaq bildirişi Dil insan toplumunda bir ilətişim aracı və düşünmə çərçəvəsidir. Dil millətlərin varlığı və bəqasında ana ünsürlərdən biridir, necə ki dil olmadan bir millətin milli...