Pazartesi 25 Ocak 2021

Araz News

Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatının Haber Web Sitesi
araznews2010@gmail.com www.araznews.org

Haber Başliklari:

Analiz:

İran’da devlet ırkçılığı devam etmektedir

Son yıllarda İran’ın devlet medyasında Fars olmayan milletler ve etniklere karşı aşağılayıcı ve inkâr edici programların yayınlanması ve bu yayınlara karşı düzenlenen protestolar sık sık gündeme gelmektedir ve zaman zaman büyük çaplı olaylara sebep olmaktadır. Son günlerde bir daha İran’da...

İran’ın Etnik Yapısı- Babek Şahit

Giriş 1979 İran devriminden sonra o yıla kadar padişahlık sistemi ile idare olunan İran’da temel değişiklikler gerçekleşti. İslami devrimin gerçekleşmesinde İran’ın son padişahı Mehmet Rıza Şah’a karşı çeşitli fikir akımları mücadele etmiştiler. Marksist-Leninist guruplardan ta radikal İslamcı gurupları birleştiren tek...