Ana Hatlarıyla Azerbaycan Milli Hareketi

90’lardan itibaren yükselişe geçen Azerbaycan Milli Hareketi “Azerbaycan Türklüğü” ve “İran Türklüğü” mefkûreleri adlanabilen iki ana çizgi üzerinde hareket etmiştir. Her ne kadar ilk başlarda İran Türklüğü mefkûresi ağır bassa da günümüze yaklaştıkça Azerbaycan Türklüğü mefkûresi git gide güçlenmiş ve İran Türklüğü mefkûresi cılızlaşmıştır.
“Türk Milliyeti” hususunda hiçbir farkı bulunmayan iki akım vatan anlayışına gelince farklılaşmaktadır. İran Türklüğü mefkûresi İran’ı bir Türk vatanı olarak görüp Türklerin ülkedeki eski etkinliğini geri kazanması gerektiğini savunurken Azerbaycan Türklüğü mefkûresi günümüz şartlarında artık geçmişteki konuma geri dönmenin imkânsız olduğu ve milli topraklara sahip çıkılması gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan Türklüğü mefkûresi “Azerbaycan Vatanı” anlayışını benimsemektedir. Bu bakımdan çağdaş Azerbaycan Milli Hareketi’nin “Türk Milliyeti” ve “Azerbaycan Vatani” olmak üzere iki temel anlayış üzerinde ilerlediğini söylemek yanlış olmayacaktır. South Azerbaijan
Azerbaycan-Türk merkezli düşünce sistemi de kendi içinde geniş bir fikri yelpaze barındırmaktadır. İran içerisinde özerklik yahut federalizmden tutmuş, bağımsız Güney Azerbaycan, Bütöv (Birleşik) Azerbaycan, Oğuz Birliği ve Turan’a kadar giden bir fikri yelpaze Azerbaycan Milli Hareketi içerisinde bulunmakta ve cereyan etmektedir.
Güney Azerbaycan’daki siyasi akımların tümüne yakını demokratik ve sivil mücadele zemininde hareket etmekte ve şiddet içerikli eylemlerden uzak durmaktadırlar. Türklerin İran’da ister nüfus, ister siyasi, ister ekonomik ve ister rejimin gövdesinde yeterince kapasiteye sahip olduğu ve silah ve şiddete başvurmadan istediklerini elde edebilecekleri görüşü geniş kabul gören bir husustur.
Güney Azerbaycan Milli Hareketi bünyesinde birçok siyasi, insan hakları, medya ve benzeri oluşumlar faaliyet göstermektedir. Bu oluşumlar kendi aralarında farklılıklar gösterseler de amaç ve istekleri genel anlamda “Halkların Kendi Kaderini Belirleme Hakkı” etrafında ele alınabilir.

Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı (AMDT)
2006’da varlığını resmen bildiren “Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı (AMDT)” Güney Azerbaycan’da kurulmuştur ve Güney Azerbaycan Türklerinin kendi kaderini tayin etme (self determinasyon) hakkını elde etmesi uğrunda mücadele etmektedir. Bu gün İran adı ile bilinen ülkenin diktatörlük ve baskıcı siyasi ortamının gereğince AMDT gizli (yeraltı) ve yarı gizli çalışma yolunu seçmiştir.
AMDT meramnamesinde kaydolunduğu üzere, kendi ideolojik temelini “Azerbaycan Vatanı” ve “Türk Milliyeti”12208438_10156279344810523_1357011950704681044_n üzerinde kurmuştur. Bu kuruluş kendisini genel “Azerbaycan Milli Hareketi” çerçevesinde tanımlamakta ve bu umumi hareketin bir parçası olarak görmektedir. AMDT’ye göre Azerbaycan Milli Hareketi’nin var olma sebepleri 1813 ve 1829 yılarında imzalanan Gülistan ve Türkmençay Mukaveleleri ve 1925 yılında Kacar Türk Devleti’nin yıkılışıyla ortaya çıkmıştır.
AMDT, Güney Azerbaycan Türklüğünün milli self determinasyon hakkının elde etmesinin yanı sıra tarihi Azerbaycan topraklarında (kuzey ve güney) ayrılık ve milli parçalanmaya son vermeyi kendi esas hedeflerinden biri görmektedir. Bu kuruluş ülke, bölge ve dünya şartlarını göz önünde bulundurarak sivil ve şiddetten uzak (meşru müdafie hakkının korunması koşulu ile) siyasi mücadele (gizli ve yarı gizli) yolunu seçmiştir.
AMDT’nin esas taktiksel amaçları; Azerbaycan’ın geleceğine milli şuurlu kadrolar yetiştirmek ve milli mücadelemizin sürecinde ihtiyaç duyulan, toplumun içindeki dinamik bağlantını ve organizasyonu sağlamaktır.
AMDT yeraltı faaliyet şartlarından dolayı varlığını internet sitelerinde verdiği bildiriler, Güney Azerbaycan şehirlerinde dağıtılan bildiriler, bültenler, kitaplar, kitapçıklar ve CD’ler şeklinde hissettirmektedir.
Bununla beraber AMDT Güney Azerbaycan’da sokak ve meydan hareketlerinin yaranması ve gidişatında da aktif şekilde rol almaktadır. O cümleden 2006 Mayıs Ayaklanması, stadyumlarda milli tezahüratlar, Urmu Gölü hadiseleri ve “Yeşil Hareket”in Azerbaycan’da boykot edilmesinde AMDTnin “Şehir Komiteleri” ve “Direniş Hücreleri”nin özel rolü olmuştur.
Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı haber ve bilgi aktarımı alanında oldukça aktiftir ve bünyesinde bulundurduğu çok sayıda haber, yozum, araştırma web-siteleri ile bu hususta milli hareket içinde öncül statüye sahiptir.
AMDTnin yeraltı çalışma prensibine göre bütün üyelerinin kimliği gizli tutulmaktadır ve sadece yurtdışında bir sıra üyesi açık kimlik ile faaliyet etmekte ve AMDT’yi temsil etmektedirler.
Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı ambleminde teşkilatın adı, kısaltması ve kuruluş tarihi ile birlikte orta kısımda Azerbaycan’ın simgelerinden ve Türk dünyası için hayati jeostratejik önemi bulunan Hazar Denizi’nin resmi yer almaktadır. Amblemin üst kısımda Azerbaycan bayrağında yer alan ay ve sekiz köşeli yıldız ve alt kısmında ise 12 çift sıkışan el bulunmaktadır. Sıkışan eller milli birlik ruhunu temsil ederken 12 sayısı ise “12 Şehriver”i simgelemektedir. İran takvimi ile 12 Şehriver, 3 Eylüle denk gelmektedir. 3 Eylül 1945’te Azerbaycan Milli Hükümeti’nin hâkim partisi olan Azerbaycan Demokrat Fırkası’nın manifestosu yayınlanmıştır ve bu tarih Azerbaycan devletçiliğinde önemli bir gün sayılmaktadır.
Ana Hatlarıyla Azerbaycan Milli Hareketi

1 geri izleme / bildirim

  1. AMDT’nın 11.Kuruluş Yıldönümü Toplantıları Gerçekleşti (Fotoğraflar) | Araz news

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.