Güney Azərbaycan Siyasi Quruluşlarının Varşava Oturuma Müraciəti (Türkcə və İngiliscə)

Varşava Oturumuna qatılan bütün dövlət təmsilçiləri, media təmsilçiləri, bütün iştirakçılar və azad dünya ictimaiyyatına;
Biz bir sıra Güney Azərbaycan siyasi quruluşları olaraq təmsil etdiyimiz ictimaiyyat və Güney Azərbaycanda yaşayan Türk millətinin önəmli bir qisminin mesajını sizlərə çatdırmaq istəyirik.

1925 ilində Pehləvi sülaləsinin iqtidara gəlməsi ilə İranda Fars milliyyətçiliyi məfkürəsi hakimiyyətə gəlmiş və beləcə də ölkənin nufusunun yarısından çoxunu təşkil edən qeyri Fars millətər sistematik bir sindirmə və sömürgələşdirməyə məruz qalıblar. Bir əsrə yaxın müddətdə bütün qeyri Fars millətlər o cümlədən Azərbaycan Türk Milləti sistematik bir zülm və ayrı seçkilik siyasəti ilə kültürəl, iqtisadi və siyasi müstəmləkəçiliyə məruz qalmış maddi və mənəvi sərvətləri talan edilmişdir.

İran nufusunun yüzdə qırxını oluşduran Türk Milləti yaşadığı bir əsrlik müstəmləkə həyatında ən az dörd dəfə öz müqəddəratına hakim olmaq üçün ayağa qalxmış və toplumsal hərəkət başladmışdır ama nə yazıq ki hər dəfəsində İran Dövləti zor və şiddət işlədərək Güney Azərbaycanın azadlıq hərəkətlərini boğmuşdur.

Bu gün isə hələ də Güney Azərbaycanda yaşayan Türk Milləti sivil və demokratik yollarla öz müqəddəratına hakim olmaq üçün mübarizə edir və bunun üçün də Güney Azərbaycanlı fəallar İran dövlətinin təzyiq və zülmünə məruz qalmaqdadırlar.

Güney Azərbaycanın bir sıra siyasi quruluşları olaraq bu vəsilə ilə bildiririk ki sömürgələşdirilmiş bir millət olaraq Güney Azərbaycanda yaşan Tük Milləti öz müqəddəratına hakim olmaq üçün mübarizə etməkdədir və bu hədəfə sivil, demokratik, şiddətdən uzaq və beynəlxalq qanun və normlara uyğun yollarla nail olmağa çalışmaqdadır.

Millətimizin siyasi quruluşları olaraq bu vəsilə ilə bildiririk ki İran nufusunun yüzdə qırxını təşkil edən Türk toplumunun haqlı tələblərini əldə etməsinin İran İslam Cumhuriyyətinin Fars-Şiə ifratçılığının eksənində oluşdurduğu terror və istiqrarsızlığın sonlanmasında və bölgənin barış və hüzuruna qovuşmasında böyük qatqısı olacaqdır və bu yolda bizlər İranın içi və dışındaki bütün demokratik güclərlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq.

Sayğılarımızla

Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı (Dirəniş)
Azərbaycan Öyrənci Hərəkatı (AZOH)
Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası (GADP)

10.02.2019


South Azerbaijan Political Organizations Letter to Warsaw Conference

All the representatives of the states, media representatives, all participants in the Warsaw Conference and the free world public opinion;
We want to convey the message of a significant part of the Turkish Nation living in South Azerbaijan (northwest Iran) and the public we represent as South Azerbaijani political organizations.
When the Pahlavi dynasty seized power in 1925, the idea of Persian nationalism came to power in Iran, and thus non-Persian nations, which made up more than half of the country’s population, were subjected to systematic assimilation and colonization. Nearly a century, all non-Persian nations, including the Turkish Nation in South Azerbaijan were subjected to state persecution and discrimination and therefore they were colonized in the mean of culture, economy and politic; while all their material and spiritual wealth has been plundered.
In a century-old colonial life, the Turkish Nation, which constitute 40 percent of Iran’s population, at least four times began uprising to dominate its own destiny. However, unfortunately every time the Iranian state has suppressed the liberation movements of South Azerbaijan by force and violence.
Today, the South Azerbaijani Turks are struggling to determine their fate by civil and democratic ways, and for this, South Azerbaijani national and civil activists are subjected to oppression and persecution of the Iranian state.
As a group of political organizations of South Azerbaijan, we would like to inform you that the people of South Azerbaijan who live as a colonized nation are struggling to dominate their own destiny; using civil, democratic, non-violent ways and in accordance with international laws and norms.
We would like to inform you that Turkish society’s achieving the rightful demands in Iran, who are 40 percent of the Iranian population, would have a major contribution to the ending of the terror and instability that the Islamic Republic of Iran has established on the axis of Persian-Shi’ite extremism and to the peace and tranquility of the region. To achieve this goal, we are ready to work with all democratic forces in and out Iran.

Respectfully;
Azerbaijan National Resistance Organization
Azerbaijan Student Movement
South Azerbaijan Democratic Party

10.02.2019

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.