Perşembe 21 Ocak 2021

Araz News

Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatının Haber Web Sitesi
araznews2010@gmail.com www.araznews.org

Haber Başliklari:

Güney Azerbaycan’da “Kızıl Elma” Şiir Akşamı (Fotoğraflar)

Güney Azerbaycan’ın Urmiye kentinde Türkçe şiir akşamı geçirildi. Güney Azerbaycan’ın Urmiye Teknik Üniversitesinde Şems Kültür Topluluğu girişimiyle “Kızıl Elma” adıyla Türkçe şiir gecesi gerçekleşti ve öğrencilerin coşkulu katılımıyla Türkçe şiirler okundu. İran’da Türkçenin yasak olmasına rağmen bazı sivil toplum kuruluşları...

Azerbaycan Cumhuriyeti İranlı Yetkiliye Casusluk Soruşturması Açtı!

Azerbaycan Cumhuriyeti savcılığı İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Başkanvekili Mansur Hakikatpur cinai soruşturma açtı. Defalarca Türk devletine hakaretleriyle Türk basınında gündeme gelen Hakikatpur İran Meclisinde başkanvekilliği görevi yürütmekle beraber İran dini lideri Hameneyi’nin başdanışmanlarındandır. Bu soruşturma gerekçesi...

1046 Kişi Güney Azerbaycanlı Aydından Suriye Türkmanlarına Destek Bildirgesi (İmzalar)

İran’da yaşayan 1046 kişi Güney Azerbaycan Türkü yayınladıkları bir bildirgede son haftalarda Rusya’nın bölgede Suriye Türkmanlarına karşı yürüttüğü askeri operasyonlarını kınadılar. Araznews’a gönderilen ve dört dilde yayınlanan bu bildirgede Güney Azerbaycan Türkleri Rusya’yı Suriye’de Türk varlığını tehlikeye düşürdüğü için kınadılar...

Güney Azerbaycan’da “Türk Malı Alıyoruz Kampanyası”

Türk-Rus krizi tırmandıkça İran devleti bütün gücüyle Rusya yanında olduğunu söyledi. İran yetkilileri Türk devletine karşı çeşitli sert açıklamalarda bulundular ve Putin’i İslam’ın kurtarıcısı olarak söylediler. Rus-Türk krizi gidişatında Rusya devleti Türkiye’ye karşı iktisadi yaptırımlara karar verdi. Bu karar kapsamında...

Ana Hatlarıyla Azerbaycan Milli Hareketi

90’lardan itibaren yükselişe geçen Azerbaycan Milli Hareketi “Azerbaycan Türklüğü” ve “İran Türklüğü” mefkûreleri adlanabilen iki ana çizgi üzerinde hareket etmiştir. Her ne kadar ilk başlarda İran Türklüğü mefkûresi ağır bassa da günümüze yaklaştıkça Azerbaycan Türklüğü mefkûresi git gide güçlenmiş ve...

Son Üç Günde İran’da Ne Oldu? Ne Olacak?- Babek Şahit

Ön Söz Mayıs 2006 tarihinde İran’da yaşıyordum. İran devletine bağlı “İran” isminde bir gazete İran Türklerini aşağılayan bir karikatür yayınladı. Güney Azerbaycan Türkleri İran gazetesi karikatürüne itirazda bulundular ve Türklerin yaşadığı bütün şehirlerde ayaklanmalara gerçekleşti. İtirazlar öğrenci yurtlarından başlayıp İran’ı...

İran Türkleri Yeni Bir İsyan’a Gebe!

Geçtiğimiz hafta İran Radyo Televizyon Kurumuna bağlı TV2 kanalı çocuklara hazırladığı bir programda Türk insanına hakaret içeriği taşıyan bir program yayınladı. Bu programda bir Güney Azerbaycan Türk çocuğu geri zekâlı ve salak gösterilmiştir. Program yayınlandıktan sonra İran’da sosyal medyanın dikkat...

Güney Azerbaycan’da Urmu Gölü Meselesi

Dünyanın ikinci en büyük tuz gölü olan “Urmu Gölü” Güney Azerbaycan’ın tam içinde, Türkiye’nin doğusunda ve Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Güneyinde yer almaktadır. 5000-6000 km2 yüzölçümüne sahip gölün yaklaşık 10 milyar ton tuz barındırdığı söylenmektedir. Urmu Gölü’ndeki su miktarı 10 yılı...

Güney Azerbaycan’da Sivil İtaatsizlik

Güney Azerbaycan Milli hareketi 2000’li yıllarda daha örgütlü ve düzenli bir süreç yaşamış, ciddi sonuçlar ve süreçler ortaya çıkarabilmiştir. Güney Azerbaycan’da milli hareketin atıf noktası ve bu güne kadarki tarihinin dönüm noktası 2006 yılında yaşanmış ve Karikatür Ayaklanması adı ile...

“İranlılık” Kimliği Yerine “Azerbaycanlı-Türk” Kimliği

Safevi Devleti dönemi itibarı ile bugün İran adlanan coğrafyanın büyük kısmında Şiilik yaygınlaşmış ve zaman sürecinde bir ortak kimlik haline gelmiştir. Safevi ve sonrasındaki hâkimiyetlerde devletin egemen öğesi olarak bu kimliği yaratan ve yaygınlaştıran Azerbaycan Türkleri de her zaman bu...

Çağdaş Güney Azerbaycan Milli Hareketi Kapsamında İlk Kitlesel Hareket; Babek Kalesi Kurultayları

2000’li yılların başına gelinceye kadar Azerbaycan Milli Hareketi dar kapsamlı ve kısıtlı bir akım olarak algılanmakta idi. Aynı yıllarda İran’ın istihbarat servislerinden dışarı sızan bir raporda Azerbaycan’daki “Bölücü Pantürkist” hareketlerin en erken 30 yıl içerisinde bir sorun haline gelebileceği öne...

Azerbaycan Milli Hareketinin Yeniden Yükselişi

1990’lar kökten küresel değişimlerin yaşandığı yıllardır. Bu dönemde iki kutuplu dünya düzeni çökmüş ve küreselleşme ve haberleşme çağları başlamıştır. Bu derin değişimler İran’da da eski ve çözümlenmemiş sorunların yanı sıra yeni istekler ve sorunların ortaya çıkmasını sağlamıştır. 90’lı yıllar Azerbaycan...

Güney Azerbaycan Milli Hareketi’nin Tarihsel Gelişimi

Güney Azerbaycan günümüzde İran adı ile tanınan ülkenin kuzey batısında yaklaşık 180 bin km2 yüzölçümü olan sahayı ihtiva etmektedir. Kuzeyden Aras nehri (Kuzey Azerbaycan), batıdan Türkiye ve Irak, doğudan Hazar denizi ve güneyden İran’ın Fars ve Kürt bölgeleri ile sınırlanmaktadır....

Kısaca Azerbaycan Tarihi

“Azerbaycan Türklüğü” tarih boyunca onlarca imparatorluk ve devlet kuran büyük ve kadim Türk medeniyetinin önemli bir parçasıdır. Azerbaycan Türkleri Gazneli, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Harezmşahlar, Atabaylar (Atabekler), İlhanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi, Afşar ve Kacar devletleri içinde kurucu unsur olarak yer almışlar....

Güney Azerbaycan TV (GÜNAZTV) Azer Space Uydusunda!

Amerika’dan yayınlanan Güney Azerbaycan Televizyonu kısa adıyla GÜNAZTV, 11 yıl dönümü çalışmasını Bakü’de kutladı. GÜNAZTV müdürü Ahmet Obalı iştirakiyle Bakü’nün Hilton otelinde gerçekleşen törende çeşitli iş ve siyaset adamları konuştu. Bu törene Musavat Partisi genel başkanı İsa Gamber, Mehmet Emin...