Ana Hatlarıyla Azerbaycan Milli Hareketi

29 Kasım 2015 admin 1

90’lardan itibaren yükselişe geçen Azerbaycan Milli Hareketi “Azerbaycan Türklüğü” ve “İran Türklüğü” mefkûreleri adlanabilen iki ana çizgi üzerinde hareket etmiştir. Her ne kadar ilk başlarda […]

Güney Azerbaycan’da Urmu Gölü Meselesi

29 Ekim 2015 admin 1

Dünyanın ikinci en büyük tuz gölü olan “Urmu Gölü” Güney Azerbaycan’ın tam içinde, Türkiye’nin doğusunda ve Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Güneyinde yer almaktadır. 5000-6000 km2 yüzölçümüne […]

Güney Azerbaycan’da Sivil İtaatsizlik

27 Ekim 2015 admin 0

Güney Azerbaycan Milli hareketi 2000’li yıllarda daha örgütlü ve düzenli bir süreç yaşamış, ciddi sonuçlar ve süreçler ortaya çıkarabilmiştir. Güney Azerbaycan’da milli hareketin atıf noktası […]

Kısaca Azerbaycan Tarihi

15 Ekim 2015 admin 0

“Azerbaycan Türklüğü” tarih boyunca onlarca imparatorluk ve devlet kuran büyük ve kadim Türk medeniyetinin önemli bir parçasıdır. Azerbaycan Türkleri Gazneli, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Harezmşahlar, Atabaylar […]

PKK Ve İran, Ecevit Gözünden!

21 Eylül 2015 admin 0

İran İslam Cumhuriyeti dış siyasetinde daima çeşitli ülkelere baskı yapmak için muhalif guruplara destek olmuştur. Bu doğrultuda PKK, Türkiye’ye baskı aracı olarak İran tarafından daima […]